ครูชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 2 คน วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา

ครูชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 2 คน วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา

ครูชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 2 คน วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล anuban_lookroung@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น1.มีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก 2 ปี

2. เคยทำงานในโรงเรียนเอกชน

3.  ใจดี  มีเมตตา  มีความอดทนในการทำงาน

4.  พร้อมทำงานได้ทันที

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล anuban_lookroung@hotmail.com

โรงเรียนอนุบาลลูกหลวง

โรงเรียนอนุบาลลูกหลวง 99/99 ม.3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น