ธุรการและพี่เลี้ยงเด็ก

ธุรการและพี่เลี้ยงเด็ก

ธุรการและพี่เลี้ยงเด็ก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล anuban_lookroung@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / ปี1.จบระดับ  ปวช.  ขึ้นไป  สาขาการบัญชี, คอมพิวเตอร์ , การจัดการ, บริหารธุรกิจ

2.  มีใจบริการและรักเด็ก

3.หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล anuban_lookroung@hotmail.com

โรงเรียนอนุบาลลูกหลวง

โรงเรียนอนุบาลลูกหลวง 99/99 ม.3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น