ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ด่วนมาก!

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ด่วนมาก!

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ด่วนมาก!

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jintana7506@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 14,000 บาท (ผ่านทดลองงานปรับเพิ่ม) บาท / เดือนรับสมัคร : ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ด่วนมาก!

เงินเดือน : 14,000 บาท (ผ่านทดลองงานปรับเพิ่ม)

ตำแหน่ง ครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
– จบการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ 5 ปี มีใบประกอบวิชาชีพครู
– ขยัน มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์
– ชอบเรียนรู้งาน
– มนุษยสัมพันธ์ดี
– กล้าแสดงออก
– หากมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
– จบการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ 5 ปี มีใบประกอบวิชาชีพครู
– ขยัน มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์
– ชอบเรียนรู้งาน
– มนุษยสัมพันธ์ดี
– กล้าแสดงออก
– หากมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
– จบการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ 5 ปี มีใบประกอบวิชาชีพครู
– ขยัน มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์
– ชอบเรียนรู้งาน
– มนุษยสัมพันธ์ดี
– กล้าแสดงออก
– หากมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน :
รับสมัครวันนี้ – 10 พ.ย. 65
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
Tel. : 080-411-2202 , 089-422-1116
e-mail : jjintana7506@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jintana7506@gmail.com

โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ

ต.ศิลา อ.เมือง ขอนแก่น

Theactkk.khonkaen
โพสต์โดย
Theactkk.khonkaen