ครูปฐมวัย 1 อัตรา, ครูภาษาไทย 1 อัตรา,ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา,ครูภาษาจีน 1 อัตรา

ครูปฐมวัย 1 อัตรา, ครูภาษาไทย 1 อัตรา,ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา,ครูภาษาจีน 1 อัตรา

ครูปฐมวัย 1 อัตรา, ครูภาษาไทย 1 อัตรา,ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา,ครูภาษาจีน 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nanthiwat2527@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 14000-18000 บาท บาท / เดือน

Loading

ครูปฐมวัย 1 อัตรา, ครูภาษาไทย 1 อัตรา,ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา,ครูภาษาจีน 1 อัตรา

– อายุระหว่าง 20-35 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ครู) ขึ้นไป

– มีใบประกอบวิชาชีพครู

– มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nanthiwat2527@gmail.com

โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ

123/2 หมู่ 8 บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น