เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sd.school.hrm@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
เงินเดือน 13000-18000 (ตามประสบการณ์)

คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
– มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี
– กล้าทดลองค้นคว้าสิ่งใหม่ เป็นนักคิดหรือนักอ่าน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับจิตวิทยามนุษย์
– กล้านำเสนอความคิดเห็น และเปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
– สามารถเก็บความลับได้ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
– พร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานการทำงานตลอดเวลา และพร้อมเติบโตไปกับองค์กร

หน้าที่หลัก
– ทำให้พนักงานมีความสุขกับการทำงาน วางแผนและนำเสนอโครงการสวัสดิการที่น่าสนใจ
– การวางแผนงานพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการ+ความสามารถส่วนตัวของพนักงานแต่ละคน
– การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
– การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
– การจัดการความขัดแย้งในที่ทำงาน
– งานด้านพนง.ต่างด้าว (ครูต่างชาติ รายงานตัว 90 วัน, ทำ work permit, ต่อ VISA)
– ประสานและดูแลนักศึกษาฝึกงาน ในแต่ละปีการศึกษา
– จัดทำเอกสารอื่นๆของพนักงานในองค์กร
– ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8:00-17:00น. (เสาร์เว้นเสาร์) (อนุญาตให้เรียนเสาร์อาทิตย์ได้ไม่กระทบค่าตอบแทน) เมื่อผ่านงานสามารถขอ Work from anywhere ได้

ผลประโยชน์อื่นๆ
– ประกันอุบัติเหตุ
– โบนัสประจำปี
– การปรับค่าตอบแทนตลอดปี ตามความสามารถ
– เที่ยวประจำปี
– อบรมความรู้ต่างๆ
– ฟรีอาหารกลางวัน
– การเติบโตไปพร้อมกับองค์กร และเส้นทางอาชีพที่มั่นคง

การสมัคร
– ยื่นเอกสารการสมัคร ประวัติการทำงาน วุฒิการศึกษา ประวัติผลงาน และการฝึกอบรมที่อีเมลล์ [email protected] หัวข้อ”สมัครงานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล”
– เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนสุรัสวดี (ค้นหาแผนที่จาก Google Map ได้เลย)
– ตำแหน่งนี้เริ่มงานได้ทันที

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sd.school.hrm@gmail.com

โรงเรียนสุรัสวดี

116/1 หมู่ที่ 20 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง