ครูวิทยาศาสตร์

ครูวิทยาศาสตร์

ครูวิทยาศาสตร์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sd.school.hrm@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ไม่มีประสบการณ์ผ่านทดลองงานไม่ต่ำกว่า 12000 บาท มีประสบการณ์ผ่านทดลองงานไม่ต่ำกว่า 15000 บาท / เดือน
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

ค่าตอบแทน
หากมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ค่าตอบแทนขั้นต่ำ 15,000 บาท กรณีไม่มีประสบการณ์ ผ่านงานได้ไม่ต่ำกว่า 12,000 บาท

คุณสมบัติ
– จบปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์
– มีเทคนิคในการสอนและรู้จักวิธีการจัดการชั้นเรียน
– มองโลกในแง่บวก สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกันกับบุคลากรในโรงเรียน
– รู้จักเรียนรู้ ทบทวน และพัฒนาตลอดเวลา
– พร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานการทำงานตลอดเวลา และพร้อมเติบโตไปกับองค์กร

หน้าที่หลัก
– สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.4-6
– มีโอกาสได้สอนวิชาอื่นในระดับ ป.4-6 ด้วย
– ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาตอนปลาย
– ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดโครงการ การขึ้นเวรรถ เวรหน้าประตู เป็นต้น
– สอนโดยใช้หลักสูตรกระทรวง ร่วมกับหลักสูตรพิเศษอื่นๆที่โรงเรียนนำเข้าจากภายนอก

ผลประโยชน์อื่นๆ
– โบนัสประจำปี
– การปรับค่าตอบแทนตลอดปี ตามความสามารถ
– เที่ยวประจำปี
– ค่าสอนพิเศษ
– ประกันอุบัติเหตุ
– อบรมความรู้ต่างๆ
– อาหารกลางวันฟรี
– ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร กรณีเรียนที่โรงเรียนสุรัสวดี
– กองทุนกู้ยืมเงินโรงเรียน สูงสุด 30000 บาท
– เมื่อผ่านทดลองงานสามารถลาเรียนต่อ ส-อา ได้
– การเติบโตไปพร้อมกับองค์กร และเส้นทางอาชีพที่มั่นคง

การสมัคร
– ยื่นเอกสารการสมัคร ประวัติการทำงาน วุฒิการศึกษา ประวัติผลงาน และการฝึกอบรมที่อีเมลล์ sd.school.hrm@gmail.com หัวข้อ”สมัครครูวิทยาศาสตร์”
– เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนสุรัสวดี (ค้นหาแผนที่จาก Google Map ได้เลย)
– ตำแหน่งนี้เริ่มงานได้ทันที

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sd.school.hrm@gmail.com

โรงเรียนสุรัสวดี

116/1 หมู่ที่ 20 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง

sd.school.hrm
โพสต์โดย
sd.school.hrm