ครูคอมพิวเตอร์

ครูคอมพิวเตอร์

ครูคอมพิวเตอร์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sd.school.hrm@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ไม่มีประสบการณ์ผ่านทดลองงาน ไม่ต่ำกว่า 12000 บาท หากมีประการณ์ 2 ปีขึ้นไป ผ่านทดลองไม่ต่ำกว่า 15000 บาท / เดือน
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

ค่าตอบแทน ไม่มีประสบการณ์ผ่านทดลองงาน ไม่ต่ำกว่า 12000 บาท หากมีประการณ์ 2 ปีขึ้นไป ผ่านทดลองไม่ต่ำกว่า 15000 บาท

คุณสมบัติ
– วุฒิปริญญาตรีครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้าน IT สามารถใช้คอมพิวเคอร์ได้คล่อง
– มีความรู้เกี่ยวกับ Windows การลงโปรแกรม และใช้โปรแกรมพื้นฐานได้คล่องแคล่ว
– มองโลกในแง่บวก สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกันกับบุคลากรในโรงเรียน
– รู้จักเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา
– พร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานการทำงานตลอดเวลา และพร้อมเติบโตไปกับองค์กร

หน้าที่หลัก
– เป็นครูด้าน IT ฝ่ายโสตฯ ของโรงเรียน
– สอนโดยใช้หลักสูตรกระทรวง ร่วมกับหลักสูตรพิเศษอื่นๆที่โรงเรียนนำเข้าจากภายนอก
– มีโอกาสได้สอนวิชา คอม, วิทยาการคำนวน, และอื่นๆที่คุณครูถนัด
– ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 7:30-17:00น. วันเสาร์ 8:30-16:00น.

ผลประโยชน์อื่นๆ
– โบนัสประจำปี
– การปรับค่าตอบแทนตลอดปี ตามความสามารถ
– อาหารกลางวันฟรี
– เที่ยวประจำปี
– ประกันอุบัติเหตุ
– ค่าเล่าเรียนบุตร กรณีศึกษาที่โรงเรียนสุรัสวดี
– กองทุนกู้-ยืมโรงเรียน สูงสุด 30,000 บาท
– อบรมความรู้ต่างๆ
– การเติบโตไปพร้อมกับองค์กร และเส้นทางอาชีพที่มั่นคง
– ผ่านทดลองงานลาเรียน เสาร์-อา ได้

การสมัคร
*มีความสามารถในการถ่ายรูป/วีดีโอ และแต่งโดยใช้โปรแกรม Ps, Lr, Pr หรือโปรแกรมอื่นให้แนบ Port มาด้วยจะพิจารณาค่าตอบแทนทดลองงานให้เป็นกรณีพิเศษ*
– ยื่นเอกสารการสมัคร ประวัติการทำงาน วุฒิการศึกษา ประวัติผลงาน และการฝึกอบรมที่อีเมลล์ sd.school.hrm@gmail.com หัวข้อ”สมัครครูคอมพิวเตอร์”
– เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนสุรัสวดี (ค้นหาแผนที่จาก Google Map ได้เลย)
– ตำแหน่งนี้เริ่มงานทันที

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sd.school.hrm@gmail.com

โรงเรียนสุรัสวดี

116/1 หมู่ที่ 20 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง

sd.school.hrm
โพสต์โดย
sd.school.hrm