ครูปฐมวัย

ครูปฐมวัย

ครูปฐมวัย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sd.school.hrm@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ไม่มีประสบการณ์ผ่านทดลองงานไม่ต่ำกว่า 12000 บาท มีประสบการณ์ผ่านทดลองงานไม่ต่ำกว่า 15000 บาท บาท / เดือน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

ไม่มีประสบการณ์ผ่านทดลองงานไม่ต่ำกว่า 12000 บาท มีประสบการณ์ผ่านทดลองงานไม่ต่ำกว่า 15000 บาท

คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรีครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– รักเด็ก และสามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้
– มีเทคนิคในการสอนและรู้จักวิธีการจัดการชั้นเรียน
– มีความกระตือรือร้น มีใจรักเด็ก สนใจในพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
– มองโลกในแง่บวก สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกันกับบุคลากรในโรงเรียน
– สามารถทำงานร่วมกับครูต่างชาติได้
– รู้จักเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา
– พร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานการทำงานตลอดเวลา และพร้อมเติบโตไปกับองค์กร

หน้าที่หลัก
– เป็นครูประจำชั้นห้องอนุบาล
– สอนโดยแบบบูรณาการโดยใช้หลักสูตรกระทรวง ร่วมกับหลักสูตรพิเศษอื่นๆที่โรงเรียนนำเข้าจากภายนอก
– รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมของอนุบาลตามมอบหมาย

 

ผลประโยชน์อื่นๆ
– โบนัสประจำปี
– การปรับค่าตอบแทนตลอดปี ตามความสามารถ
– ค่าสอนพิเศษ
– อาหารกลางวันฟรี
– เที่ยวประจำปี
– ประกันอุบัติเหตุ
– ค่าเล่าเรียนบุตร กรณีศึกษาที่โรงเรียนสุรัสวดี
– กองทุนกู้-ยืมโรงเรียน สูงสุด 30,000 บาท
– อบรมความรู้ต่างๆ
– การเติบโตไปพร้อมกับองค์กร และเส้นทางอาชีพที่มั่นคง
– ผ่านทดลองงานลาเรียน เสาร์-อาทิตย์ ได้

การสมัคร
– ยื่นเอกสารการสมัคร ประวัติการทำงาน วุฒิการศึกษา ประวัติผลงาน และการฝึกอบรมที่อีเมลล์ [email protected] หัวข้อ”สมัครครูปฐมวัย”
– เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนสุรัสวดี (ค้นหาแผนที่จาก Google Map ได้เลย)
– ตำแหน่งนี้เริ่มงานทันที

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sd.school.hrm@gmail.com

โรงเรียนสุรัสวดี

116/1 หมู่ที่ 20 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง

sd.school.hrm
โพสต์โดย
sd.school.hrm