หัวหน้าฝ่ายธุรการ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sd.school.hrm@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน 13,000-16,000 (ตามประสบการณ์)

คุณสมบัติ
– มีใจรักงานบริการ รักเด็ก และรับมือกับเด็กๆได้
– มีความเป็นผู้นำ สามารถนำทีมอย่างสร้างสรรค์ ทำให้คนในทีมเกิดความหลงใหลในงาน
– เป็นนักสื่อสารชั้นยอด ทั้งการพูด และการเขียน (Excellent communicator in written and verbal form)
– ทำงานได้หลากหลาย และพร้อมเรียนรู้งานที่หลากหลาย นอกเหนือหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับ (Extremely versatile)
– เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ มีทักษะในการวิเคราะห์ หาข้อมูล และรู้จักการวางแผน (Experience planning and leading strategic initiatives)
– มุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อให้เกิดการพัฒนา จนสามารถยกระดับผลการทำงานขึ้นได้ทุกปี (Dedicated to efficient productivity)

หน้าที่หลัก
– งานด้านเอกสาร เช่น ออกหนังสือถึงผู้ปกครองหรือหน่วยงานต่างๆ เอกสารด้านเงินอุดหนุน
– งานการเงิน เช่น รับชำระเงินจากผู้ปกครอง,ดูแลบัญชีฝั่งรายรับ,ออกใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ
– งานแนะนำบริการ เช่น รับสมัครนักเรียนใหม่ แนะนำหลักสูตรภายในโรงเรียน
– งานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น สาธารณสุข, ศึกษาธิการจังหวัด
– ดูแลและบริหารงานแม่บ้าน แม่ครัว ภารโรง รถตู้รับส่งนักเรียน
– บริหารจัดการเวรต่างๆของโรงเรียน เช่น เวรประตูหน้าโรงเรียน เวรตอบเพจโรงเรียน เวรรถตู้รับส่งนักเรียน

ผลประโยชน์อื่นๆ
– โบนัสประจำปี
– การปรับค่าตอบแทนตลอดปี ตามความสามารถ
– เที่ยวประจำปี
– อบรมความรู้ต่างๆ
– ฟรีอาหารกลางวัน
– การเติบโตไปพร้อมกับองค์กร และเส้นทางอาชีพที่มั่นคง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sd.school.hrm@gmail.com

โรงเรียนสุรัสวดี

116/1 หมู่ที่ 20 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง