ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ ( Full Time ) 2.ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ ( Part Time )

ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ ( Full Time ) 2.ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ ( Part Time )

ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ ( Full Time ) 2.ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ ( Part Time )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wichitnyc@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ ( Full Time ) 

สถานที่ทำงาน โรงเรียนนิวยอร์คซิตี้ (NYC)

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง , คนไทยไม่จำกัดอายุ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

2.สามารถใช้ภาษาอังกฤษ  พูด อ่าน เขียน ได้ดี

3.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

3.ทัศนคติที่ดี มีใจเปิดกว้าง และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

4.มีความละเอียด รอบคอบ และมีความอดทนสูง

5.อัตราเงินเดือน ตามความสามารถ  และตามตกลง

6.ถ้าได้รับพิจารณาทำงานที่ จังหวัดขอนแก่น

ส่งประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายมาที่

Email : wichitnyc@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมโทร 064-8618686

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wichitnyc@gmail.com

โรงเรียนสอนภาษานิวยอร์คซิตี้ ( NYC )

สอนภาษาอังกฤษ

-227
โพสต์โดย
-227