เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างองค์กร/ตามความสามารถ บาท / ปี
  • ปิดรับสมัครแล้ว

แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง(ด่วน)

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ปวส. ปวช. อนุปริญญาหรือปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)

– มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้และสามารถทำงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้

– มีสวัสดิการประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ อาหารกลางวัน

– สนใจเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โทร:085-7704720 หรือส่งประวัติมาที่ admin@kpbs.school

โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร

โรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับอนุบาลและประถม

admin kpbs
โพสต์โดย
admin kpbs