ครูวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

ครูวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล info.kc.kk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ครูวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 แผ่น

4. อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เรซูเม่ , ฯลฯ

สมัครงานได้ที่โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. โทร.089-8411977 , 061-9245454 , 043-221943

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล info.kc.kk@gmail.com

โรงเรียนสวนสนขอนแก่น

458-39 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Suanson
โพสต์โดย
Suanson