ครูพละ 1 อัตรา

ครูพละ 1 อัตรา

ครูพละ 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 41f6e0930002ba20153da252a3426b5b@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ

2. อายุ 22 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษา วิชาเอกพลศึกษา หรือผู้ที่มีความสามารถทางด้านพลศึกษาเป็นอย่างดี

4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

5. รักในงานสอน มีความเป็นผู้นำและพร้อมพัฒนาตนเองและองค์กรเสมอ

6.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

2. เขียนใบสมัครที่ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ อาคารพระโสภณวิสุทธิคุณ (อาคารประถมศึกษา) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

3. สอบถามเพิ่มเติม https://www.facebook.com/profile.php?id=100043244061763

หลักฐานการสมัคร

1. Resume

2.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ

6.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ

7.หลักฐานอื่น ๆ ที่สำคัญ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 41f6e0930002ba20153da252a3426b5b@example.com

โรงเรียนวัดศรีจันทร์
LineUser456
โพสต์โดย
ธัญมาศ