ครูวิทยาศาสาตร์

ครูวิทยาศาสาตร์

ครูวิทยาศาสาตร์

ครูวิทยาศาสาตร์

รับสมัครครูวิทยาศาสตร์

-จบในสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-ไม่จำกัดเพศ

– มีประสบการณ์สอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– รักในการสอน มีจิตอาสาและทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ดี

– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น

-ทำงานเป็นทีม และทำงานกับผู้อื่นได้อย่างเป็นมืออาชีพ

-สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนหรือติดต่อตามที่อยู่ที่แนบมานี้

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
Sirinan.Sk
โพสต์โดย
Sirinan.Sk