ครูภาษาอังกฤษ

ครูภาษาอังกฤษ

ครูภาษาอังกฤษ

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 12,000-15,000 บาท / ปี

ครูปฐมวัย , ครูภาษาไทย, ครูภาษาอังกฤษ, ครูคณิตศาสตร์, ครูสังคม

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี

2. มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านการศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

โรงเรียนมนตรีศึกษา

632 ถนนอุปราช ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

LineUser523
โพสต์โดย
ออย