เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bpb.sch2015@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / ปี

Loading

ครู เอกอังกฤษ

โรงเรียนบ้านพร้อมบุญได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ทั้งในรูปแบบโปรแกรมการเรียนเพื่อพัฒนาสมอง (EF) และห้องเรียนสองภาษา (IEP) เพื่อรองรับการขยายโรงเรียนและชั้นเรียนจึงได้เปิดรับสมัครบุคลากรดังนี้

เจ้าหน้าที่ธุรการ

– จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.

– มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง

– รอบคอบ ซื่อสัตย์

– อัตราเงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร

สวัสดิการ

– อาหารกลางวัน

– โบนัส

– ศึกษาดูงาน (ในประเทศและต่างประเทศ)

 

การรับสมัคร 

1. resume

2. สำเนา เอกสารทางการศึกษา

3. เอกสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ประกาศนียบัตร รูปภาพ Portfolio เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน

*****  สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
*****  สมัครและสัมภาษณ์ทันที
***** ติดต่อ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านพร้อมบุญ เวลา 08.30-16.30 วันจันทร์-ศุกร์

0804001602

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bpb.sch2015@gmail.com

โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ

โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Baan Promboon School Channel
โพสต์โดย
Baan Promboon School Channel