ธุรการ, ครูสอนเปียโน, ครูสอนจินตคณิต (หรือผู้สนใจอบรมเป็นครูสอนจินตคณิต)

ธุรการ, ครูสอนเปียโน, ครูสอนจินตคณิต (หรือผู้สนใจอบรมเป็นครูสอนจินตคณิต)

ธุรการ, ครูสอนเปียโน, ครูสอนจินตคณิต (หรือผู้สนใจอบรมเป็นครูสอนจินตคณิต)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล yamaha_khonkaen@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 1xxxx หรือ ตามที่ตกลงกัน บาท / เดือน1. ตำแหน่ง ธุรการ

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 1x,xxx หรือ ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่ง ครูสอนเปียโน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 1x,xxx หรือ ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่ง ครูสอนจินตคณิต หรือผู้สนใจอบรมเป็นครูสอนจินตคณิต

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 1x,xxx หรือ ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล yamaha_khonkaen@hotmail.com

โรงเรียนดนตรียามาฮ่าขอนแก่น

เปิดสอนดนตรีสากล บัลเล่ต์ จินตคณิต และจำหน่ายเครื่องดนตรี YAMAHA

teacher
โพสต์โดย
teacher