ครูสอนบัลเล่ต์, ครูสอนนาฏศิลป์, ครูสอนเต้น, ครูสอนเปียโน

ครูสอนบัลเล่ต์, ครูสอนนาฏศิลป์, ครูสอนเต้น, ครูสอนเปียโน

ครูสอนบัลเล่ต์, ครูสอนนาฏศิลป์, ครูสอนเต้น, ครูสอนเปียโน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pichaya.beaut@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 1xxxx หรือ ตามที่ตกลงกัน บาท / เดือน
ครูสอนบัลเล่ต์, ครูสอนนาฏศิลป์, ครูสอนเต้น, ครูสอนเปียโน

1. ตำแหน่ง ครูสอนบัลเล่ต์

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 1x,xxx หรือ ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่ง ครูสอนนาฏศิลป์

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 1x,xxx หรือ ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่ง ครูสอนเต้น

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 1x,xxx หรือ ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ตำแหน่ง ครูสอนเปียโน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 1x,xxx หรือ ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารสมัครงาน

1.       ประวัติ (Resume)

2.       สำเนาวุฒิการศึกษา

3.       สำเนาบัตรประชาชน

4.       สำเนาทะเบียนบ้าน

5.       รูปถ่าย ขนาด 1-1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

6.       เอกสารเพิ่มเติม

 

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารสมัครงานมาที่อีเมล์โรงเรียน pichaya.beaut@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pichaya.beaut@gmail.com

โรงเรียนดนตรียามาฮ่าขอนแก่น

เปิดสอนดนตรีสากล บัลเล่ต์ จินตคณิต และจำหน่ายเครื่องดนตรี YAMAHA

teacher
โพสต์โดย
teacher