พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nootnoi3@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 15,000 บาท / ปีโรงเรียนซำสูงพิทยาคม อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น รับสมัครครูช่วยสอน รายละเอียดดังแนบ

https://samsungphitthayakhom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nuch_sspk_ac_th/Ef2b8plr5pdJltlXDGEHzBEBWcJWfOqK5ihqhYFyl42AQA?e=aKelRd

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nootnoi3@gmail.com

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

โรงเรีียนซำสูงพิทยาคม อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

noot
โพสต์โดย
noot