ครูสอนวิชาสังคมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

ครูสอนวิชาสังคมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

ครูสอนวิชาสังคมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkvs.th@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ครูสอนวิชาสังคมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

ทางโรงเรียนมีความประสงค์ที่จะรับสมัครครูสังคมศึกษา เพื่อสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสังคมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในสังคมยุคใหม่

– มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงาน

ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางอีเมลล์ [email protected]  หรือติดต่อสมัครด้วยตนเอง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkvs.th@gmail.com

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

257 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

KKVS
โพสต์โดย
Rinthasa Phuripongstorn