ครูอิเล็กทรอนิกส์

ครูอิเล็กทรอนิกส์

ครูอิเล็กทรอนิกส์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล galyanee@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Khon Kaen
  • 13,000.- บาท / ปี

ครูปฐมวัย, ครูประถม, ครูมัธยม

จัดการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รายวิชาชีพ อิเลคทรอนิกส์

ความสามารถเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI เทคโนโลยี วิทยาการออกแบบและคำนวณ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เต็มเวลา หรือ พาร์ทไทม์

ติดต่อครูรัตน์ดา   0833488660

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล galyanee@gmail.com

โรงเรียนกัลยาณีวิทยา

โรงเรียนเอกชน เปิดรับนักเรียน เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6