พนักงานธุรการบัญชี

พนักงานธุรการบัญชี

พนักงานธุรการบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / เดือน
พนักงานธุรการ

-มีประสบการณ์ด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีประกันสังคม

-มีความกระตือรือร้น ใส่ใจงาน

-รายละเอียดงาน ทำภาษีซื้อ-ขาย ออกบิล ใบหักณ ที่จ่าย คำนวณรายได้รายรับ

-โอนเงินเจ้าหนี้ ทำบัญชีลูกหนี้

-ยื่นแบบหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30

-อยู่ไกล้ แม็คโคร สาขา2

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

232/199 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

KLUNGNANA
โพสต์โดย
KLUNGNANA