พนักงานชายทั่วไป

พนักงานชายทั่วไป

พนักงานชายทั่วไป

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

-สาขาช่างกลโรงงาน

-เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

โรงพิมพ์คลังนานายวิทยา

232/199 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

KLUNGNANA
โพสต์โดย
KLUNGNANA