ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลโรงแรมสัตว์เลี้ยง 1 อัตรา (สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลโรงแรมสัตว์เลี้ยง 1 อัตรา (สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลโรงแรมสัตว์เลี้ยง 1 อัตรา (สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 8500 บาท / เดือน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลโรงแรมสัตว์เลี้ยง 1 อัตรา (สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลโรงแรมสัตว์เลี้ยง 1 อัตรา
– *ลักษณะงาน ดูแลห้องพักและสัตว์เลี้ยง*
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
– เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
– ทำงาน จ. – ศ. เวลา 8.00 – 17.00 น.
– สามารถควบคุมสัตว์ได้และไม่กลัวสัตว์
– สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ (มีค่าตอบแทน)
– #คัดเลือกด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์

สมัครด้วยตัวเองได้ที่ ห้องสำนักงาน ชั้น 4 โรงพยาบาลสัตว์ มข (ในเวลาราชการ)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ปิดรับสมัคร 11 พฤศจิกายน 2565

 

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
amonrat-earsakul
โพสต์โดย
Amonrat Earsakul