พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา/เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา/เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา/เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา/เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา/เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา/เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

รายละเอียดการสมัครงาน www.jvkk.go.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 อัตรา ดังนี้

– พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา

– เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา

– เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

– เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

(เข้าดูรายละเอียด ประกาศรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ รพ.)

รายละเอียดการสมัครงาน www.jvkk.go.th.

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
jiraporn-leewattanayotin
โพสต์โดย
Jiraporn Puy Leewattanayotin