อาจารย์ 2 ตำแหน่ง

อาจารย์ 2 ตำแหน่ง

อาจารย์ 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pawimu@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

อาจารย์ 2 ตำแหน่ง

โครงการ วมว.-มข. รับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. อาจารย์วุฒิ ป.โท สาขาวิชาเคมี เคมีสำหรับครู เคมีอินทรีย์ หรือ สาขาฟิสิกส์
รายละเอียดประกาศรับสมัคร : >>>>> https://kku.world/97ell
2. อาจารย์วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดประกาศรับสมัคร : >>>>   https://kku.world/rk29x
.
สมัครและส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pawimu@kku.ac.th

โครงการ วมว.-มข.

ปฏิบัติงานสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา

eye-pawitchaya-mungngam
โพสต์โดย
Eye Pawitchaya Mungngam