อาจารย์จำนวน 2 ตำแหน่ง

อาจารย์จำนวน 2 ตำแหน่ง

อาจารย์จำนวน 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tippwo@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15000 บาท / เดือน

อาจารย์จำนวน 2 ตำแหน่ง

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ วมว.-มข) รับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. อาจารย์วิชาด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง  : https://kku.world/a37f3

2. อาจารย์วิชาฟิสิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง : https://kku.world/djug1

สมัครออนไลน์และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
โดยสมัครได้ที่ : https://hr.kku.ac.th/
และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ E-Mail : [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tippwo@kku.ac.th

โครงการ วมว.-มข.

ปฏิบัติงานสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา

eye-pawitchaya-mungngam
โพสต์โดย
Eye Pawitchaya Mungngam