สถาปนิก 2 อัตรา

สถาปนิก 2 อัตรา

สถาปนิก 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล warasirinm@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

แม่บ้าน 2 อัตรา ด่วน!!!

1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม 0-3 ปี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้
4. พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
5. สามารถใช้งานโปรแกรม Autocad, Sketchup, Photoshop

6. เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล warasirinm@gmail.com

โครงการวราสิริโนนม่วง

เลขที่ 555 ม.10 ถ.บ้านโนนม่วง-หนองปอ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Warasiri NM
โพสต์โดย
Warasiri NM