กิจการภายใน (นิติบุคคลหมู่บ้าน)

กิจการภายใน (นิติบุคคลหมู่บ้าน)

กิจการภายใน (นิติบุคคลหมู่บ้าน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

Loading

พนักงานขับรถทั่วไป

กิจการภายใน (นิติบุคคลหมู่บ้าน)

รายละเอียดงาน

1.       ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้พร้อมใช้งานและสมบูรณ์อยู่เสมอ

2.       ดูแลสภาพภูมิทัศน์โครงการให้มีความสวยงาม สะอาด สภาพดีอยู่ตลอดเวลา

3.       ดูแลผู้พักอาศัยของโครงการและจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

4.       ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการขออนุญาตที่เกี่ยวกับโครงการฯและผู้พักอาศัย

5.       มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.จัดสรรและการพักอาศัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.      เพศ ชาย เท่านั้น

2.      อายุ 23 ปีขึ้นไป

3.      ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.      มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power point

5.      มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสานงานหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

6.      มีประสบการณ์ควบคุมดูแล รปภ แม่บ้าน คนสวน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสประจำปี วันหยุดตามประเพณีและสิทธิ์การลางานตามกฎหมาย

ช่องทางการสมัครเพิ่มเติม

1. ที่สำนักงานขายโครงการบ้านฉัตรเพชร การ์เด้น วิลล์ 2

2. E-mail –chatpetch.career@gmail.com

*** เอกสารเพิ่มเติมในการสมัคร ***

1. สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน    1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน    1 ฉบับ

3. สำเนาผลการเรียน         จำนวน    1 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว             จำนวน    1 รูป

5. หนังสือรับรองการทำงาน หรือผลงานการทำงาน  จำนวน 1 ฉบับ

****บริษัทจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วน****

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

chatpetch
โพสต์โดย
chatpetch