Project Site Engineer

Project Site Engineer

Project Site Engineer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

พนักงานขับรถทั่วไป

***สถานที่ปฏิบัติงาน   ที่จังหวัดขอนแก่น****

     ตำแหน่ง  Project Site  Engineer  ( 2 อัตรา )  — เงินเดือน 40,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       ชาย

2.       27 ปี ขึ้นไป

3.       ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

4.       มีประสบการณ์การเป็น Project หมู่บ้านจัดสรร 3 ปี ขึ้นไปเท่านั้น

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 

                                              เอกสารในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน                                               จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                  จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาผลการเรียน                                                     จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                             จำนวน 1 รูป

5.หนังสือรับรองการทำงาน หรือผลงานการทำงาน    จำนวน 1 ฉบับ

6. เอกสารวิชาชีพ เช่น ใบกว.

****บริษัทจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วน****

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

chatpetch
โพสต์โดย
chatpetch