รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วนมาก (วิศวกรโยธา/เจ้าหน้าที่ธุรการ/พนักงานจัดซื้อ/หัวหน้าบัญชี/รปภ)

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วนมาก (วิศวกรโยธา/เจ้าหน้าที่ธุรการ/พนักงานจัดซื้อ/หัวหน้าบัญชี/รปภ)

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วนมาก (วิศวกรโยธา/เจ้าหน้าที่ธุรการ/พนักงานจัดซื้อ/หัวหน้าบัญชี/รปภ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานขับรถทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003

โครงการฉัตรเพชร การ์เด้น วิลล์ 2

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

(ฝ่ายการตลาด, HR, ฝ่ายขาย, บัญชี, วิศวกร, จัดซื้อ, แม่บ้าน, คนสวน,รปภ., พนักงานขับรถ,)

 

การสมัครงานมี 2 ช่องทาง ดังนี้
1. การสมัครงานด้วยตนเอง (ที่ตั้งสำนักงานฯ ตามลิ้งค์ https://bit.ly/3hpmDdi )

1. สำเนาบัตรประชาชน                                      จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                          จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน                                จำนวน    1   ฉบับ

4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                          จำนวน    1   แผ่น

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน                     จำนวน    1   ฉบับ

 

2. การสมัครทาง E-mail: [email protected] (ส่ง E-mail แล้ว จนท.จะติดต่อกลับเอง)

1. ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปภาพ                             จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน                                                   จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                      จำนวน    1   ฉบับ

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน                                จำนวน    1   ฉบับ

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน                     จำนวน    1   ฉบับ

 

*** บริษัทจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วน

 

1. . ตำแหน่ง      ทรัพยากรบุคคลอาวุโส
จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        25,000 – 30,000 บาท

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   27 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล

 

คุณสมบัติ

1.       สามารถใช้แพลตฟอร์มในการรับสมัครงานได้หลากหลาย อย่างน้อย 3 ช่องทางขึ้นไป

2.       มีประสบการณ์ในการทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

3.       มีประสบการณ์ในการจัดหาทรัพยากรบุคคลด้านอสังหาริมทรัพย์เช่น ผู้รับเหมา ช่าง แรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2.ตำแหน่ง         พนักงานขาย
จำนวน              3 อัตรา

ค่าตอบแทน        12,000 บาท -15,000 บาท + ค่าคอมมิสชั่น

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปวส. ขึ้นไป

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์ในด้านการขายสินค้าโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.       สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

3.       มีทักษะในการนำเสนอและปิดการขายได้ดี และมีความรู้ทางด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3.ตำแหน่ง         Project Manager (ด่วนมาก)
จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        50,000 บาท ขึ้นไป

เพศ                   ชาย

อายุ                   30 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์ในการทำงานอสังหา คอนโดหรือบ้านเดี่ยว อย่างน้อย  5 ปี

2.       เคยอยู่ในตำแหน่ง Project Site หรือ Project Manager อย่างน้อย 2 ปี

 

4.ตำแหน่ง         Project Site Engineer (ด่วน)
จำนวน              2  อัตรา

ค่าตอบแทน        35,000  –   40,000 บาท

เพศ                   ชาย

อายุ                   27 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์การควบคุมงานหมู่บ้านจัดสรร 3 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

5.ตำแหน่ง         Site Engineer (ด่วน)
จำนวน              2  อัตรา

ค่าตอบแทน        17,000  –   20,000 บาท

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   25   ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

 

คุณสมบัติ

1.       ประสบการณ์การทำงานงานหมู่บ้านจัดสรร  1  ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

6.ตำแหน่ง         โฟร์แมนภาคสนาม
จำนวน              3 อัตรา

ค่าตอบแทน        15,000  –  18,000  บาท

เพศ                   ชาย

อายุ                   23 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์ในการทำงานควบคุมงานก่อนสร้าง 2  ปีขึ้นไป

 

7.ตำแหน่ง         ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและสโตร์
จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        30,000

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   27 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์ในด้านการต่อรองและจัดหาสินค้า อย่างน้อย 3 ปี

2.       สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

3.       มีความสามารถในการต่อรองสินค้าได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตงาน

1.       บริหารจัดการและวางแผนการจัดซื้อ วัสดุและอุปกรณ์ของโครงการในเครือฉัตรเพชร ให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง

2.       วางแผนการจัดส่งและลำดับการเข้า-ออก ของวัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง

 

8.ตำแหน่ง         เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
จำนวน              5 อัตรา

ค่าตอบแทน        ตามตกลง

เพศ                   ชาย (ความสูง 165 ซม. ขึ้นไป)

อายุ                   25-45 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 

คุณสมบัติ

1.       มีความอดทน มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

2.       ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (ต้องมีเอกสารยืนยัน)

3.       สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง 2 ผลัด

4.       ไม่มีประวัติอาชญากรรม

 

9.ตำแหน่ง         พนักงานขับรถทั่วไป  (ด่วนมาก)
จำนวน               1 อัตรา

ค่าตอบแทน          450 บาท/วัน

เพศ                   ชาย

อายุ                   25 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา        ม.3 ขึ้นไป

คุณสมบัติ             1.สามารถขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้

2.มีใบอนุญาตชับชี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

3.สามารถขับรถได้ทุกประเภทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตของงาน    1. ขับรถรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ และเอกสารทั่วไป

 

10.พนักงานจัดซื้อและสโตร์อาวุโส
จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        25,000

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   20 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์ในด้านการต่อรองและจัดหาสินค้า

2.สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

3.มีความสามารถในการต่อรองสินค้าได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตงาน

1.บริหารจัดการและวางแผนการจัดซื้อ วัสดุและอุปกรณ์ของโครงการในเครือฉัตรเพชร ให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง

11.ตำแหน่ง พนักงานสโตร์
จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        ตามโครงสร้างบริษัท

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปวส. ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดงาน

– ดูแลสินค้าในคลังสินค้า ขาเข้า – ขาออก , จัดเรียงสินค้า , ดูแลชั้นเก็บสินค้าในคลังให้สะอาดและเป็นระเบียบถูกต้องตามที่กำหนด

– ตรวจสอบเอกสารเบิกสินค้า , จ่ายของตามใบเบิกให้ถูกต้อง และทันกำหนดส่งให้ลูกค้า

– ตรวจนับสินค้าให้ตรงกับสต็อกคงเหลือ แจ้งผู้บังคับบัญชาเมื่อมีสินค้าผิดปกติ ไม่ครบถ้วน หรือสูญหาย

– ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า และโรงงาน

– รายงานยอดสต็อกของสินค้าแต่ละรายการ , ร่วมถึงบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์วัสดุอื่นๆ เมื่อใกล้หมด

– ตรวจนับสินค้าคงเหลือของคลังสินค้า ทุกสิ้นเดือน

– ดูแลทำความสะอาดพื้นที่หน้าที่ให้สะอาดอยู่เสมอ

 

12.หัวหน้าฝ่ายบัญชี
1.หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์หลักของงาน

( Key Responsibi;ities and Activities) ( Key Objectives)

-จัดทำงบการเงิน งบดูล งบกำไรขาดทุน ประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

-วางแผน งานบัญชีภาษี เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท

-ทำประมาณการรายได้ รายจ่ายเพื่อยื่น ภงด.51 ครึ่งปีให้ผู้บริหาร

-จัดทำ Cashtlow แต่ละโครงการ ตามนโยบายผู้บริหาร

-admin ระบบแมงโก้ พร้อมแก้ปัญหาเบื้องต้น

-อื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

 

2.งานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าลูกหนี้/บุคคล

-ตรวจสอบบัญชีเงินเดือนรปภ. ของห้างฯ

-ตรวจสอบทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน. ของห้าง

-ตรวจสอบทำประกันสังคมประจำเดือน และ รายงานแจ้งเข้า- แจ้งออก ประกันสังคม

-ตรวจสอบจัดทำและสรุป ภงด 1ก ประจำปี

-ตรวจสอบ รายได้อื่นๆ

-ตรวจความถูกต้อง รับเงินจอง เงินดาวน์ เงินทำสัญญา และเปิดขายในระบบ

-ตรวจเอกสาร ด้านขาย ส่ง สำนักงานบัญชี

 

3.งานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้/ภาษี

-ตรวจสอบจัดทำ ภงด 3 /53 และยื่นแบบต่อกรมสรรพกร

-ตรวจสอบเอกสาร ด้านจ่าย ทั้งหมด ส่งสำนักงานบัญชี

-ตรวจสอบการวางบิลเจ้าหนี้เพื่อทำจ่าย ในระบบแมงโก้

 

4.งานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่บัญชีค่าแรง

-ตรวจสอบค่าแรงช่างทุก โครงการ แต่ละงวด เพื่อจ่ายทุกวันเสาร์

-ตรวจสอบการทำจ่าย ช่างกลุ่มวอลเปเปอร์ กลุ่มสวน กลุ่มติดแอร์

-ตรวจสอบใบวางบิลเงินค้ำประกันผลงานช่าง ทุก ๆ สิ้นเดือน

-ตรวจสอบจ่ายคืนเงินค้ำประกันผลงาน ที่ครบ 1 ปี คืนให้ช่าง ปีละ 1 ครั้ง

-ตรวจสอบใบวางบิล ร้านระดม และชีแพคระดม ทุก ๆ สิ้นเดือน

-ตรวจสอบ เอกสารเปิดขาย สินค้าให้ ผรม ก่อนทำเรื่องตัดจ่าย พร้อมเช็ค

คู่การเบิกตาม B0Q และตรงตามงวดงาน

ตรวจสอบ ค่าแรงผู้รับเหมา ภายนอก (เหมาของ+แรง เช่น มณีเรียล และเพ็ญพงค์)

 

5.งานที่เกี่ยวข้องกับงานเจ้าหน้าที่การเงิน

-ตรวจสอบรายงานและแยกค่าใช้จ่าย ตาม Statement ทุก สิ้นเดือน

 

6.งานที่เกี่ยวข้องกับงานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ/สโตร์

-ตรวจสอบใบเบิกสต๊อก ทุกเดือน ของสโตร์

-ตรวจสอบการนับสินค้าตามระยะเวลาทุก 3 เดือน

 

13.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด่วนมาก)

ตำแหน่ง            เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        15,000 บาท

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power point เป็นอย่างดี
2.มีใบอนุญาตชับชี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
3.มีประสบการณ์ด้านธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดงาน

1.งานประชุมบุคลากร

2.เบิกค่าใช้จ่ายสำนักงานและแม่บ้าน

3.เสนอเอกสารและรับ-ส่งเอกสารแต่ละโครงการ แต่ละแผนก

4.รับ-ส่งเอกสารกับสถานที่ราชการ

5.จัดทำเอกสารสารค่าแรงผู้รับเหมา

6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โพสต์โดย
KKL News