พนักงานขับรถ,คนขับรถ  (ด่วนมาก)

พนักงานขับรถ,คนขับรถ  (ด่วนมาก)

พนักงานขับรถ,คนขับรถ  (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานขับรถทั่วไป

.ตำแหน่ง           พนักงานขับรถทั่วไป  (ด่วนมาก)
จำนวน               1 อัตรา

ค่าตอบแทน          450 บาท/วัน

เพศ                   ชาย

อายุ                   25 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา        ม.3 ขึ้นไป

คุณสมบัติ             1.สามารถขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้

2.มีใบอนุญาตชับชี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

3.สามารถขับรถได้ทุกประเภทจะพิจารณาเป็นพิฌศษ

ขอบเขตของงาน    1. ขับรถรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ และเอกสารทั่วไป

 

การสมัครงานมี 2 ช่องทาง ดังนี้
1. การสมัครงานด้วยตนเอง (ที่ตั้งสำนักงานฯ ตามลิ้งค์ https://bit.ly/3hpmDdi )

1. สำเนาบัตรประชาชน                                      จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                          จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน                                จำนวน    1   ฉบับ

4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                          จำนวน    1   แผ่น

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน                     จำนวน    1   ฉบับ

 

2. การสมัครทาง E-mail: [email protected] (ส่ง E-mail แล้ว จนท.จะติดต่อกลับเอง)

1. ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปภาพ                             จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน                                                   จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                      จำนวน    1   ฉบับ

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน                                จำนวน    1   ฉบับ

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน                     จำนวน    1   ฉบับ

 

*** บริษัทจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

chatpetch
โพสต์โดย
chatpetch