กิจการภายใน หมู่บ้านจัดสรร

กิจการภายใน หมู่บ้านจัดสรร

กิจการภายใน หมู่บ้านจัดสรร

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch2000@yahoo.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานขับรถทั่วไป

รายละเอียดงาน
• วางแผนการดำเนินงานของ หน่วยความปลอดภัย แม่บ้าน คนสวน และผู้ปฏิบัติงานจากภายนอกโครงการ
• วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) งานระบบไฟฟ้า ประปา สระว่ายน้ำ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อป้องกันความเสียหาย และลดค่าใช้จ่าย
• ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้พร้อมใช้งานและสมบูรณ์อยู่เสมอ
• ดูแลสภาพภูมิทัศน์โครงการให้มีความสวยงาม สะอาด สภาพดีอยู่ตลอดเวลา
• ดูแลผู้พักอาศัยให้มีความปกติสุข ด้วยข้อบังคับ และกฎระเบียบของโครงการ
และจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
• ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการขออนุญาตที่เกี่ยวกับโครงการฯและผู้พักอาศัย
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.จัดสรรและการพักอาศัย
•มีประสบการณ์ด้าน CSR
• ดูแลวัสดุสิ้นเปลืองแม่บ้าน คนสวนให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีความกล้าหาญ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกบ้านและบุคคลภายนอก
• มีความเอาใจใส่สูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power point
• มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการโน้มแนว มีทักษะเจรจาต่อรอง
• สามารถปฏิบัติงานได้อย่างกระชับว่องไว เรียนรู้เร็ว
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสานงานหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน
• โครงการฉัตรเพชร การ์เดน วิลล์ ทู ถนนเหล่านาดี

รายได้ / เดือน

20,000 บาท

 

เพศ ชาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch2000@yahoo.co.th

โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

chatpetch
โพสต์โดย
chatpetch