1. หัวหน้าผู้ควบคุมงาน (ดูแล พนง.ทำความสะอาด)

1. หัวหน้าผู้ควบคุมงาน (ดูแล พนง.ทำความสะอาด)

1. หัวหน้าผู้ควบคุมงาน (ดูแล พนง.ทำความสะอาด)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล medfahrkku@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

1. หัวหน้าผู้ควบคุมงาน (ดูแล พนง.ทำความสะอาด)

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ไม่จำกัดเพศ
-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีภาวะความเป็นผู้นำ, กล้าคิด, และตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้
-บุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความละเอียดรอบคอบ
-มีความรู้เรื่องการใช้น้ำยา, สารเคมีการทำความสะอาดห้องคลีนรูม
-มีความรู้ ความสามารถ ในการทำความสะอาดภายในโรงพยาบาล (พิจารณาเป็นพิเศษ)

• ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล medfahrkku@gmail.com

เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

ให้บริการและสนับสนุนทางการแพทย์

7iiK
โพสต์โดย
7iiK