(1.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์

(1.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์

(1.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล medfahrkku@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

(1.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

–   ไม่จำกัดเพศ

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า / เครื่องมือแพทย์ / อุปกรณ์การแพทย์  และสาขาที่เกี่ยวข้อง

-บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

-มีความรู้ด้านเครื่องมือแพทย์

-มีความรู้ในด้านการบำรุงรักษาและสอบเทียบ, การใช้เครื่องมือวัด ทดสอบ
  (มีประสบการณ์ด้านงานเครื่องมือแพทย์ 0-1 ปี ขึ้นไป)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล medfahrkku@gmail.com

เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

ให้บริการและสนับสนุนทางการแพทย์

7iiK
โพสต์โดย
7iiK