พนักงานบริการลูกค้า

พนักงานบริการลูกค้า

พนักงานบริการลูกค้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pensukbyhappinesskhonkaen@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

พนักงานบริการลูกค้า

ห้างหุ้นส่วนแฮปปี้เนส2563

ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้า จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

–          เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

–          วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

–          มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

–          สามารถทำงานเป็นทีมได้

–          มีทักษะการพูดและการสื่อสารที่ดี

–          สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ Microsoft office & Internet

ลักษณะงาน : เข้างานเป็นกะ มี 2 กะ เชียร์ขายสินค้า เป็นงานยืน

กะเช้าเข้างาน 7.30 – 17.00 น. พัก 12.00 – 13.30 น.

กะสายเข้างาน 11.00 – 20.30 น. พัก 13.30 – 15.00 น.

หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน / สัปดาห์

เงินเดือน : 10,500 บาท (ช่วงทดลองงานได้รับค่าจ้างวันละ 350 บาท )

สวัสดิการ :

–          เบี้ยขยัน

–          ประกันสังคม

เอกสารสมัครงาน :

–          สำเนาบัตรประชาชน

–          สำเนาทะเบียนบ้าน

–          วุฒิการศึกษา

–          รูปถ่าย 1 ใบ

สามารถเข้ามากรอกใบสมัครได้ที่ : ร้านเป็นสุข ริมบึงแก่นนคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 062 – 236-6636 , 088-657-9888

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pensukbyhappinesskhonkaen@gmail.com

เป็นสุข by happiness Khonkaen

จำหน่ายสินค้าดอยคำ โครงการหลวง ดอยตุง โครงการจิตรลดา