Accounting officer

Accounting officer

Accounting officer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล spornkana@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 12000-15000 บาท / เดือน

Accounting officer

–จัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 , ภงด.53

–ตรวจสอบ บันทึก จัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษี และเอกสารต่างๆของบริษัทฯ

–จัดทำ Invoice และสรุปผลการจัดทำ Invoice ในแต่ละเดือน

–เปิดบิลซื้อ/ขาย

–มีประสบการณ์ทางด้าน บัญชี 1 ปีขึ้นไป

มีความรู้ทางด้านบัญชี , ภงด.3 , ภงด.53 ภพ.30 , เอกสารใบกำกับภาษี

(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล spornkana@gmail.com

เดอวิชญ์คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมความงาม

pornkana-suthiphongkanasai
โพสต์โดย
Pornkana Suthiphongkanasai