พนักงานขายตั๋วเครื่องบิน

พนักงานขายตั๋วเครื่องบิน

พนักงานขายตั๋วเครื่องบิน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล siriphongwangsaeng@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามตกลง บาท / ปีสมารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

อายุ 26-32 ปี

วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล siriphongwangsaeng@gmail.com

เจแอนด์พีทราเวล

ร้านขายตั๋วเครื่องบิน

SIRIPHONG WANGSAENG
โพสต์โดย
SIRIPHONG WANGSAENG