นักบริบาล หรือ พนักงานการแพทย์หรือผู้ช่วยพยาบาล

นักบริบาล หรือ พนักงานการแพทย์หรือผู้ช่วยพยาบาล

นักบริบาล หรือ พนักงานการแพทย์หรือผู้ช่วยพยาบาล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล aeumpi@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นรับสมัครนักบริบาล หรือพนักงานการแพทย์ (NA) หรือผู้ช่วยพยาบาล (PN)

คุณสมบัติ

1. จบหลักสุตรบริบาล 6 เดือน หรือผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

2. ไม่จำกัดเพศ  อายุ 18-35 ปี

3. สามารถทำงานเป็นกะได้

เงินเดือน  12000 บาท  มีอาหาร 1 มื้อ ทำงาน 12 ชม.ต่อวัน หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล aeumpi@kku.ac.th

ฮักเนอร์สซิ่งโฮม

ดูแลผู้สูงอายุและ ผู้ป่วยติดเตียง

aeumporn-pimdee
โพสต์โดย
Aeumporn Pimdee