ผู้ช่วยพยาบาล /พนักงานดูแลผูสูงอายุ

ผู้ช่วยพยาบาล /พนักงานดูแลผูสูงอายุ

ผู้ช่วยพยาบาล /พนักงานดูแลผูสูงอายุ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล aeumpi@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นคุณสมบัติ

1. จบหลักสูตบริบาลดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ช่วยพยาบาล

2. อายุไม่เกิน 35 ปี

3. รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย

เงินเดือน เริ่มต้น 9000 บาท

ผ่านการประเมิน 3 เดือนมีประกันสังคมให้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล aeumpi@kku.ac.th

ฮักเนอร์สซิ่งโฮม

รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

aeumporn-pimdee
โพสต์โดย
Aeumporn Pimdee