ผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ช่วยพยาบาล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล aeumpi@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลหรือพนักงานบริบาล

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา : ผู้ช่วยพยาบาล หรือ พนักงานบริบาล

2. รับทั้งเพศชายและหญิง

3. อายุไม่เกิน  35 ปี

เงินเดือนเริ่มต้น  10,000 บาท

ทำงานเป็นกะ มี 2 กะ คือ กะเช้า  เวลา 7.00 – 19.00 น. กะเย็น เวลา 19.00 – 7.00 น.

สวัสดิการ : ผ่านการประเมิน 3 เดือน ทำประกันสังคมให้

ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล aeumpi@kku.ac.th

ฮักเนอร์สซิ่งโฮม

รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

aeumporn-pimdee
โพสต์โดย
Aeumporn Pimdee