นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@kkusp.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15,000 บาท / ปี
นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง “นักวิชาการเงินและบัญชี” สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ ที่อยู่ : อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
————————————
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 0 4304 8048 ต่อ 102

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@kkusp.com

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานที่ให้บริการภาคเอกชนในการทำธุรกิจฐานงานวิจัย

evesocute-sg
โพสต์โดย
Evesocute Sg