นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล e9783f9e05b6a0004b89f6fcc64e17ea@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15,000 บาท / เดือน

นักก

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 67 /2565)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง “นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม” สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามสื่อที่แนบมาพร้อมนี้และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หรือไฟล์ภาพต่อท้ายประกาศ
และยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ ที่ให้ไว้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
*ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2566 *
จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ที่ https://www.facebook.com/kkusp
————————————
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 0 4304 8048 ต่อ 102https://www.facebook.com/KKUSP/posts/pfbid02M77DPMtBpoNmGK6K14DmKFqsfTw3uAr7TUiYR9jsVQtrjiwgjyPP6L5xNHpRZkrMl

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล e9783f9e05b6a0004b89f6fcc64e17ea@example.com

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

siriyaporn-sangta
โพสต์โดย
Siriyaporn Ming Sangta