นักบัญชี

นักบัญชี

นักบัญชี

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15,000 บาท / เดือน

นักก

เปิดรับสมัคร “นักบัญชี” สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 63 /2565)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง “นักบัญชี” สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามสื่อที่แนบมาพร้อมนี้และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ตามไฟล์ภาพต่อท้ายประกาศและยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565
จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ที่ https://www.facebook.com/kkusp
————————————
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 0 4304 8048 ต่อ 102

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

siriyaporn-sangta
โพสต์โดย
Siriyaporn Ming Sangta