นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

รายละเอียดการสมัครงาน sciencepark.kku.ac.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15,000 บาท / เดือน
นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 29 /2565)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามสื่อที่แนบมาพร้อมนี้และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://sciencepark.kku.ac.th/download

และยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ

หรือส่งไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

*ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 267

จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ที่  https://www.facebook.com/kkusp

————————————

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร 0 4304 8048 ต่อ 102

รายละเอียดการสมัครงาน sciencepark.kku.ac.th.

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
@Pondpond
โพสต์โดย
@Pondpond