ขายตั๋วรถทัวร์ 2 ตำแหน่ง อายุ 35-50 ปี ไม่จำกัดวุฒิ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็น เวลาทำงาน 0700 – 1600 // 0800 – 1700 // 1530-0000น. รายวัน วันละ 300 สมัครด้วยตนเอง (ขนส่งปรับอากาศเก่า ถ.กลางเมือง ตรงข้าม รร.ขอนแก่นวิทย์) หรือโทร 043 235 888

ขายตั๋วรถทัวร์ 2 ตำแหน่ง อายุ 35-50 ปี ไม่จำกัดวุฒิ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็น เวลาทำงาน 0700 – 1600 // 0800 – 1700 // 1530-0000น. รายวัน วันละ 300 สมัครด้วยตนเอง (ขนส่งปรับอากาศเก่า ถ.กลางเมือง ตรงข้าม รร.ขอนแก่นวิทย์) หรือโทร 043 235 888

ขายตั๋วรถทัวร์ 2 ตำแหน่ง อายุ 35-50 ปี ไม่จำกัดวุฒิ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็น เวลาทำงาน 0700 – 1600 // 0800 – 1700 // 1530-0000น. รายวัน วันละ 300 สมัครด้วยตนเอง (ขนส่งปรับอากาศเก่า ถ.กลางเมือง ตรงข้าม รร.ขอนแก่นวิทย์) หรือโทร 043 235 888

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล d3380bea565c3b6277afc279576f6815@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • วันละ 300 บาท ต่อวัน บาท / ปีไม่จำกัดวุฒิ

อายุ 35-50 ปี ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็น

เวลาทำงาน 0700 – 1600 // 0800 – 1700 // 1530-0000น. รายวัน

วันละ 300 บาท

สมัครด้วยตนเอง

(ขนส่งปรับอากาศเก่า ถ.กลางเมือง ตรงข้าม รร.ขอนแก่นวิทย์)

หรือโทร 043 235 888

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล d3380bea565c3b6277afc279576f6815@example.com

ออฟฟิศชาญทัวร์

ชาญทัวร์ ขนส่งปรับอากาศเก่า ถ.กลางเมือง ตรงข้าม รร.ขอนแก่นวิทย์