พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดการสมัครงาน www.kkpao.go.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา บาท / เดือน

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

งานราชการ

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

สังกัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งที่ รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.ผู้ช่วยครู (เอกพลศึกษา)                              จำนวน 1 อัตรา

2.ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง                                จำนวน 1 อัตรา

3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                            จำนวน 1 อัตรา

4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัย    จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

1.คนงานทั่วไป   จำนวน 1 อัตรา

2.คนสวน         จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

กำหนด วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตัวเอง ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น และเวลา 13.00 – 16.30 น (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โทร 043 – 239224 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

 

รายละเอียดการสมัครงาน www.kkpao.go.th.

click-disconnect
โพสต์โดย
Click Disconnect