วิศวกร / โฟร์แมน

วิศวกร / โฟร์แมน

วิศวกร / โฟร์แมน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล anusara_kku@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นคุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 20-35ปี

– วุฒิการศึกษา ปวส. โยธา ,ก่อสร้าง , อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-สามารถอ่านเเบบและควบคุมงานก่อสร้างได้

– ไม่มีปัญหาการเดินทาง

ความสามารถเพิ่มเติม

– มีความขยัน อดทน

– มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

-หากทำงานช่างได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทน ตามโครงสร้างบริษัท

หน้าที่รับผิดชอบ

-วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม

-ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา และแก้ไขปัญหาหน้างาน

-ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล anusara_kku@hotmail.com

ห้างหุ้นส่วนมั่งมีทรัพย์ ดีไซน์
oilly-khamngam
โพสต์โดย
Oilly Khamngam