วิศวกรไฟฟ้า/,เครื่องกล /ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า (/ซ่อมบำรุงอาคารพักอาศัยศาลเยาวชนและครอบครัวขอแก่น) จงหวัดขอนแก่น

วิศวกรไฟฟ้า/,เครื่องกล /ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า (/ซ่อมบำรุงอาคารพักอาศัยศาลเยาวชนและครอบครัวขอแก่น) จงหวัดขอนแก่น

วิศวกรไฟฟ้า/,เครื่องกล /ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า (/ซ่อมบำรุงอาคารพักอาศัยศาลเยาวชนและครอบครัวขอแก่น) จงหวัดขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล person.kk2@gmail.com

  • งานพาร์ทไทม์
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / เดือน
วิศวกรไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า ,ช่างเทคนิค งานดูและระบบอาคารซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล

มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

มีหนังสือรับรองการทำงาน (3ปีขึ้นไป)

มีหนังสืออบรมพลังงาน

มีความเข้าใจในงานและความรับผิชอบต่อหน้าที่

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค/ช่างเทคนิคไฟฟ้า

มีวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช., ปวส.ไฟฟ้,อิเล็ก,ช่างยนต์,โยธา,เครื่องกล

มีประสบการณ์ 3/5 ปีขึ้นไป

ผ่านการอบรม จป.หัวหน้างาน

มีความใส่ใจรักงานบริการ

ติดต่อ 0894233727

ทำงานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล person.kk2@gmail.com

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองวิทยา

งานซ่อมบำรุงอาคารที่ทำการศาลและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาล

Rwittaya
โพสต์โดย
Rwittaya