วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล มหาสารคาม งานซ่อมบำรุงศาล

วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล มหาสารคาม งานซ่อมบำรุงศาล

วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล มหาสารคาม งานซ่อมบำรุงศาล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล person.kk2@gmail.com


คนงานก่อสร้าง กรรมกร

งานซ่อมบำรุงอาคารที่ทำการศาลและบ้านพักอาศัยข้าราชการ (พื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม) ด่วน

มีคุณสมบัติ  จบการศึกษา วิศกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)  ส่งเอกสารมาทาง e-mail: [email protected] โทร.089-4233727

 

 

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล person.kk2@gmail.com

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองวิทยา

งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย

Rwittaya
โพสต์โดย
Rwittaya